Polityka prywatności

Korzystanie przez Państwa ze strony internetowej adwokat-minska.pl oznacza akceptację zamieszczonej poniżej polityki prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI gastroenteroterapia.pl

    §1. Postanowienia Ogólne


1. Administratorem danych jest JERZY KLIMCZAK "PRYWATNY GABINET LEKARSKI" z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 66/68 , NIP: 7281414345 , REGON: 471474411 zwanym dalej Gabinetem Lekarskim. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2.Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3.Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) na naszej stronie internetowej gastroenteroterapia.pl
4.Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5.Gabinet Lekarski zaleca używanie poniższych przeglądarek do korzystania z Serwisu:
        - MS Internet Explorer od 8.0,
        - Firefox od 3.0,
        - Chrome od 10.0,
        - Opera od 10.0.
6.Do popranwego działania strony gastroenteroterapia.pl przeglądarki użytkownika powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.


  

  §2. Administrator Danych


1.Korzystając z naszego serwisu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzania Państwa adresu IP. W przypadku wysłania zapytania z naszej strony lub bezpośrednio na nasz adres email w domenie gastroenteroterapia.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie. Przetwarzane dane to: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
2.Dane osobowe przetwarzane są:
        -zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
        -zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
        -w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
3.Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu za pośrednictwem adresu email jerzy.klimczak@wp.pl oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Lekarskim jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: jerzy.klimczak@wp.pl
5.Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
6.Gabinet Lekarski ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
7.Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8.Gabinet Lekarski nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
9.Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
10.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Gabinet Lekarski.

   

§3. Pliki cookies


1.Witryna gastroenteroterapia.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb np. przełączając odpowiedni język naszej witryny. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy gastroenteroterapia.pl w celu optymalizacji działań.
5.Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
        -aplikacja Google Analytics
        -„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
          uwierzytelniania w ramach serwisu;
        -pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
        -„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
        -„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
        -„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
7.Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię, nazwisko, telefon zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

   

§4. Zmiany i aktualizacje Polityki


1.Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Gabinetu Lekarskiego dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Gabinecie Lekarskim.

   

§5. Kontakt


2. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Gabinetem Lekarskim w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Gabinet Lekarski wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin. Szczegóły

X