Pozostałe procedury endoskopowe

Zabieg endoskopowy, endoskopia

Poza wszystkimi wyżej wymienionymi procedurami endoskopowymi, wykonujemy ponadto:

  • Poszerzanie łagodnych zwężeń przełyku oraz implantacja przełykowych stentów biodegradowalnych (rozpuszczalnych).
  • Implantacja nitinolowego stentu samorozprężalnego do przełyku w przebiegu raka.
  • Implantacja PEG - przezskórnej gastrostomii odżywczej.
  • Implantacja stentów samorozprężalnych do dwunastnicy oraz jelita grubego.

Konsultacje i zabiegi prowadzą:

x

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2, pacjenci konsultowani w naszym Gabinecie oraz poddawani zabiegom, zobowiązani są przedstawić Unijny Certyfikat Covid (tzw „Paszport Covidowy”) lub ujemny test PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (ważny 72h od chwili pobrania). W przeciwnym wypadku na koszt pacjenta (40,00 zł) pobrany będzie test antygenowy Abbott. W przypadku odmowy okazania w/w dokumentów, nie poddania się testowi antygenowemu czy w przypadku dodatniego wyniku testu Abbott, umówiona usługa nie będzie wykonana!

Dodatkowo, pacjenci wchodzą do gabinetu bez osób towarzyszących, poza przypadkami kiedy pomoc osób trzecich jest pacjentowi niezbędnie konieczna. Osoby towarzyszące proszone są o czasowy odbiór pacjentów.

Powyższe restrykcje są podyktowane narastającą ilością zakażeń Koronawirusem na terytorium RP i mają na celu ochronę naszych pacjentów oraz ich najbliższych.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin. Szczegóły

X