Przeszczep kałowy oraz przeszczep probiotyczny

Zabieg polega na przeszczepienie do jelita grubego osoby chorej, materiału biologicznego jakim jest ludzki kał pochodzący od osoby zdrowej. Procedura wykonywana jest w uśpieniu. Biorca praktycznie nie ma kontaktu sensorycznego z materiałem biologicznych wprowadzanym do jelita.

Zastosowania kliniczne przeszczepu kałowego:

 1. Infekcje Clostridium difficile
 2. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 3. Choroba Crohna
 4. Uporczywy zespół przrerostu bakteryjnego jelita nie poddający się leczeniu klasycznemu

Przeszczep żywych kultur bakteryjnych

Przeszczep żywych kolonii bakterii jelitowych jest formą leczenia polegającą na aktywnej walce z kulturami bakteryjnymi typu złośliwego. W skrócie – w zdrowym jelicie grubym istnieje równowaga pomiędzy koloniami gnilnymi (bakterie Coli) a ich antagonistami. Okrężnica jest i „czyśćcem” i „piekłem” – otchłanią, w której lokalizuje się końcowy etap trawienia. Niestety w tym miejscu zlokalizowane jest także nasze centrum odporności. To jest oczywiście kolokwializm, ale musimy zdać sobie sprawę, że tu zwalczają się dwa systemy – dobra i zła. Przewaga złych prowadzi do dolegliwości bólowych brzucha, wzdęć, biegunek, zaparć-postrzeganych jako zespól jelita drażliwego, ale także astmy, zespołów braku odporności a w końcu raka. Terapia proponowana przez nas polega nie na zniszczeniu zła – likwidacja piekła jest niemożliwa – ale na wspomożeniu gwardii dobra – Takie miejscowe wsparcie „siłami z zewnątrz” (kolejny kolokwializm). Proponujemy implantację żywych kolonii bakteryjnych (tych dobrych) bezpośrednio do jelita cienkiego i grubego w trakcie jejuno-kolonoskopi. Niech bilardy dobra walczą z milionami zła.Do dyspozycji mamy bioemy na licencji USA obecnie hodowane , selekcjonowane i konfekcjonowane w Polsce.

Zastosowania kliniczne przeszczepu żywych kultur bakteryjnych:

 1. Zespól jelita drażliwego
 2. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 3. Choroba Crohna
 4. Zespól SIBO
 5. Uporczywe zaparcia
 6. Prewencja raka jelita grubego

Na podstawie dotychczasowych doniesień jest to terapia unikalna – poza przeszczepami kału stosowanymi w medycynie chińskiej, jedna z nielicznych w Europie i świecie.

Procedura przeszczepu żywych kultur jelitowych obejmuje:

 1. Konsultację wstępną z omówieniem przygotowania do przeszczepu
 2. Procedurę właściwą: w trakcie kolonoskopii wykonywanej w uśpieniu implantujemy do światła jelita żywe kultury bakteryjne.

Koszt całości to 750,00 pln. Podana cena nie obejmuje rzeczywistego przeszczepu kału.

Czytaj więcej:

Konsultacje i zabiegi prowadzą:

x

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2, pacjenci konsultowani w naszym Gabinecie oraz poddawani zabiegom, zobowiązani są przedstawić Unijny Certyfikat Covid (tzw „Paszport Covidowy”) lub ujemny test PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (ważny 72h od chwili pobrania). W przeciwnym wypadku na koszt pacjenta (40,00 zł) pobrany będzie test antygenowy Abbott. W przypadku odmowy okazania w/w dokumentów, nie poddania się testowi antygenowemu czy w przypadku dodatniego wyniku testu Abbott, umówiona usługa nie będzie wykonana!

Dodatkowo, pacjenci wchodzą do gabinetu bez osób towarzyszących, poza przypadkami kiedy pomoc osób trzecich jest pacjentowi niezbędnie konieczna. Osoby towarzyszące proszone są o czasowy odbiór pacjentów.

Powyższe restrykcje są podyktowane narastającą ilością zakażeń Koronawirusem na terytorium RP i mają na celu ochronę naszych pacjentów oraz ich najbliższych.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin. Szczegóły

X