Endoskopowe leczenie achalazji (POEM)

POEM (przezustna endoskopowa miotomia) to endoskopowa, małoinwazyjna metoda leczenia achalazji, polegająca na wybiórczym przecięciu patologicznie zmienionej mięśniówki przełyku oraz aparatu wpustowego zachowując nietkniętą błonę śluzową przełyku. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, metodą endoskopową, przez usta, bez konieczności wykonywania nacięć brzucha czy klatki piersiowej. Po wykonaniu „tunelu” pod błoną śluzową przełyku i po identyfikacji warstwy mięśniowej narządu, endoskopista wykonuje pojedyncze nacięcie o długości 7-15 cm (zależnie od typu achalazji) przerywając ciągłość mięśniówki i przywracając płynność przejścia z przełyku do żołądka. Powstały ubytek śluzówki jest szczelnie zamykany za pomocą klipsów endoskopowych.

Przeciwwskazania do leczenia achalazci metodą POEM

  • Ciężkie choroby układu oddechowego
  • Stan po radioterapii przełyku
  • Złośliwy nowotwór przełyku
  • Zaburzenia koagulologiczne
  • Poprzednie zabiegi chirurgiczne przełyku

Możliwe powikłania po zabiegu POEM

Wczesne:

  • Odma opłucnowa, podskórna i/lub otrzewnowa (około 30% przypadków) - z reguły nie mają wpływu na wynik zabiegu, w większości przypadków ulegają samoistnemu wchłonięciu. Rzadziej, należy je śródoperacyjnie odbarczyć za pomocą pojedynczego nakłucia.
  • Perforacja przełyku (0,3% przypadków) - najczęściej wymaga interwencji chirurgicznej, wcześnie wykryte może być zaopatrzone endoskopowo.

Późne:

  • Choroba refluksowa (GERD)- dotyczy około 17% pacjentów po POEM, z reguły dobrze kontrolowana lekami doustnymi.
  • Krwiak przełyku i/lub wtórne krwawienie do przestrzeni podśluzówkowej.

Konsultacje i zabiegi prowadzą:

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin. Szczegóły

X