Nowoczesne leczenie refluksu przełykowo-żołądkowego (ARMS/ARMA)

ARMS/ARMA to nowatorskie zabiegi endoskopowe mające na celu zwalczenie objawów zespołu refluksowego (GERD) poprzez uszczelnienie aparatu wpustowego i odtworzenie jego struktur anatomicznych (kąt żołądka, zastawka śluzówkowa). Zabieg polega na semiokrężnym zniszczeniu błony śluzowej okolicy podwpustowej (około ¾ jej obwodu) w technice mukozektomii (EMR) lub koagulacji bimerem argonowym (APC). Powstały w ten sposób ubytek śluzówki, poprzez gojenie „na otwarto” powoduje powstanie zwężenia, które następnie uszczelnia niewydolny aparat wpustowy. Zabieg wykonywany jest przez usta pacjenta, techniką endoskopową, w znieczuleniu dożylnym - nie ma konieczności wykonywania jakichkolwiek nacięć powłok brzucha czy klatki piersiowej. Skuteczność leczenia GERD pod postacią zmniejszenia lub całkowitego zniesienia objawów refluksu sięga około 90%.

Wskazania do zabiegu endoskopowego ARMS/ARMA:

 • Objawowy zespół refluksowy oporny na leczenie zachowawcze lekami z grupy PPI.
 • Nieobjawowy zespół refluksowy powikłany częstymi zapaleniami przełyku (mogącymi powodować pozapalne zwężenia narządu) lub przełykiem Barretta (zmiana przednowotworowa, mogąca rozwinąć się w gruczolakoraka przełyku).
 • Objawowy zespół refluksowy bez próby leczenia zachowawczego przy nietolerancji leków z grupy PPI.

Przeciwwskazania do zabiegu leczenia refluksu metodami ARMS i ARMA:

  • Obecność przepukliny (zwłaszcza wślizgowej) rozworu przełykowego przepony.
  • Zaburzenia układu krzepnięcia krwi.
  • Stan po niektórych zabiegach operacyjnych na żołądku, w tym zabiegach bariatrycznych (rękawowa resekcja żołądka; poprzeczne przeszycie żołądka; proksymalna resekcja żołądka z zespoleniem przełykowo-żołądkowym).

Możliwe powikłania po zabiegach endoskopowych ARMS/ARMA

 • Krwawienie z miejsca resekcji/ablacji - ~5-10%, w większości przypadków ustępujące samoczynnie, rzadko wymagające dodatkowych interwencji endoskopowych.
 • Nadmierne zwężenie okolicy wpustu - skutecznie zaopatrywane endoskopowymi poszerzeniami do odpowiedniej szerokości.
 • Perforacja ściany żołądka - < 0,5% szans, z reguły wymaga zaopatrzenia operacyjnego, rzadko endoskopowego.
Okolica wpustu przed zabiegiem ARMS
Okolica wpustu przed zabiegiem ARMS
Okolica wpustu po zabiegu ARMS
Okolica wpustu po zabiegu ARMS

Jak wygląda zabieg endoskopowy antyrefluksowy ARMS?

Leczenie refluksu zabieg endoskopowy ARMS

Konsultacje i zabiegi prowadzą:

x

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2, pacjenci konsultowani w naszym Gabinecie oraz poddawani zabiegom, zobowiązani są przedstawić Unijny Certyfikat Covid (tzw „Paszport Covidowy”) lub ujemny test PCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (ważny 72h od chwili pobrania). W przeciwnym wypadku na koszt pacjenta (40,00 zł) pobrany będzie test antygenowy Abbott. W przypadku odmowy okazania w/w dokumentów, nie poddania się testowi antygenowemu czy w przypadku dodatniego wyniku testu Abbott, umówiona usługa nie będzie wykonana!

Dodatkowo, pacjenci wchodzą do gabinetu bez osób towarzyszących, poza przypadkami kiedy pomoc osób trzecich jest pacjentowi niezbędnie konieczna. Osoby towarzyszące proszone są o czasowy odbiór pacjentów.

Powyższe restrykcje są podyktowane narastającą ilością zakażeń Koronawirusem na terytorium RP i mają na celu ochronę naszych pacjentów oraz ich najbliższych.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin. Szczegóły

X