Leczenie przełyku Barretta

Umów się na badanie: 42 678 25 60
 w godz. 08:00 - 17:00

Przełyk Baretta

Przełyk Barretta (BE) jest nabytą jednostką chorobową. Z histopatologicznego punktu widzenia, polega na zamianie rodzaju nabłonka w dystalnym odcinku przełyku, tuż nad aparatem wpustowym żołądka. Typowo, zamiana ta polega na transformacji nabłonka wielowarstwowego płaskiego, charakterystycznego dla przełyku, na nabłonek jednowarstwowy walcowaty, właściwy dla błony śluzowej jelita. Stwierdzono, iż na BE częściej zapadają mężczyźni po 50. roku życia, osoby otyłe, palące oraz cierpiące na GERD, często z towarzyszącą przepukliną wślizgową rozworu przełykowego przepony (HHO).

Szacuje się, iż BE obecnie dotyczy 1,3-1,9% populacji europejskiej. Co ciekawe, obserwuje się stały, znaczny wzrost częstości BE. Ryzyko zachorowania na BE drastycznie rośnie w grupie pacjentów cierpiących na przewlekły GERD i wynosi u nich około 15%. Do najczęstszych objawów towarzyszących przełykowi Barretta należą: zgaga, odbijania, nudności z wymiotami, bóle w nadbrzuszu i okolicy dołka podsercowego, zaburzenia połykania oraz halitoza.

Bezpośrednią ewolucją BE może być jego progresja w nowotwór złośliwy w sekwencji: metaplazja→ dysplazja małego stopnia→ neoplazja→ rak in situ→ inwazyjny gruczolakorak przełyku, zwany rakiem Barretta. Schorzenie to występuje w około 6-7 na 1000 przypadków BE na rok. Co ciekawe obecnie obserwujemy znaczący wzrost częstości raka Barretta, co jest najbardziej widoczne w krajach wysoko rozwiniętych. Niestety, prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia z tym nowotworem, zależnie od jego stadium zaawansowania, wynosi wg niektórych ośrodków jedynie 9,7%-10%.

Dajemy Państwu możliwość wczesnego, radykalnego leczenia przełyku Barretta za pomocą następujących technik endoskopowych.

Leczenie przełyku Baretta metoda APC

APC (argon plazma coagulation; koagulacja w osłonie argonowej)- zabieg zarezerwowany dla niewielkich elementów barrettowskich, polegający na bezpośredniej ich koagulacji za pomocą plazmy argonowej.

Leczenie przełyku Baretta metodą HALO RFA

HALO RFA – metoda zniszczenia patologicznej błony śluzowej za pomocą fal radiowych. Obecnie jest to „złoty standard” leczenia przełyku Barretta, oferujący bardzo wysoką skuteczność leczenia ( > 90%), bezpieczeństwo oraz możliwość zniszczenia dużej powierzchni śluzówki w krótkim czasie.

Leczenie przełyku Baretta metodą endoskopowa mukozektomia ESD/EMR

Endoskopowa mukozektomia ESD lub EMR– zabieg zarezerwowany dla zmian barrettowskich podejrzanych o karcynogenezę, polegajacy na bezpośrednim wycięciu fragmentu błony śluzowej i podśluzowej za pomocą endoskopowego noża lub pętli.

Wybór metody leczenia zależy od stopnia zaawansowania zmian chorobowych i powinien być podjęty przez lekarza.

Konsultacje i zabiegi prowadzą:

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin. Szczegóły

X