Cholangioskopia

W ubiegłym tygodniu, w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej USK nr 1 im. N.Barlickiego w Łodzi, wykonaliśmy pierwsze zabiegi cholangioskopii.

Cholangioskopia polega na wprowadzeniu do światła dróg żółciowych cienkiego endoskopu i pozwala na dokładna identyfikację zmian patologicznych przewodów żółciowych ( w tym zmian nowotworowych) i pobrania z nich materiałów do badania histopatologicznego. Metoda ta również duże znaczenie przy protezowaniu rozległych guzów okolicy wnęki wątroby.

Cholangioskopię wykonujemy za pomocą choledochoskopu wprowadzanego przez kanał roboczy duodenoskopu (metoda SOC) lub bezpośrednio ultra-cienkim gastroskopem.

Cholangioskopia jest najświeższym podejściem do diagnostyki zmian dróg żółciowych i została zawarta w międzynarodowych wytycznych diagnostyki i leczenia nowotworów dróg żółciowych i wątroby.

Cholangioskoipia Łódź  Cholangioskoipia Łódź
Powrót

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin. Szczegóły

X